خانه برچسب ها دیدن خواب مرغابی

برچسب: دیدن خواب مرغابی

مرغابی – تعبیر خواب

مرغ آبي در خواب ديدن خبري است غم انگيز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببينيم يک مرغ آبي بر بام خانه نشسته...

جدیدترین ها