خانه برچسب ها دیدن خواب مس

برچسب: دیدن خواب مس

مس – تعبیر خواب

مس اگر در خواب سرخ به نظر آيد خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبير مي شود و چنانچه زرد باشد...

جدیدترین ها