خانه برچسب ها دیدن خواب نابینایی

برچسب: دیدن خواب نابینایی

نابینایی – تعبیر خواب

وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم....

جدیدترین ها