خانه برچسب ها دیدن خواب نقره

برچسب: دیدن خواب نقره

نقره – تعبیر خواب

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید.اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد...

جدیدترین ها