خانه برچسب ها دیدن خواب وضو گرفتن

برچسب: دیدن خواب وضو گرفتن

وضو گرفتن – تعبیر خواب

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید.معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب...

جدیدترین ها