خانه برچسب ها دیدن خواب وضو گرفتن

برچسب: دیدن خواب وضو گرفتن

وضو گرفتن – تعبیر خواب

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید.معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب...

محبوب ترین ها

جدیدترین ها