خانه برچسب ها دیدن خواب ویرانی

برچسب: دیدن خواب ویرانی

ویرانی – تعبیر خواب

دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد.اگر در خواب جایی...

جدیدترین ها