خانه برچسب ها دیدن خواب ژله

برچسب: دیدن خواب ژله

ژله – تعبیر خواب

خوردن ژله در خواب ، علامت آن است كه با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد .اگر زنی را در خواب ببینید...

جدیدترین ها