خانه برچسب ها دیدن خواب کابل

برچسب: دیدن خواب کابل

کابل – تعبیر خواب

کابل در خواب هاي ما نشان امنيت است و به هر صورتي که باشد و ببينيد بد نيست. اگر در خواب ببينيد که خودتان...

جدیدترین ها