خانه برچسب ها دیدن خواب کر شدن

برچسب: دیدن خواب کر شدن

کر (کر شدن) – تعبیر خواب

خوشتن را در خواب کر ديدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده مي شويد يا مطالبي مي شنويد که به طبع شما...

جدیدترین ها