خانه برچسب ها دیدن خواب کر شدن

برچسب: دیدن خواب کر شدن

کر (کر شدن) – تعبیر خواب

خوشتن را در خواب کر ديدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده مي شويد يا مطالبي مي شنويد که به طبع شما...

محبوب ترین ها

جدیدترین ها