خانه برچسب ها دیدن خواب گنجشک

برچسب: دیدن خواب گنجشک

گنجشک – تعبیر خواب

گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا...

جدیدترین ها