خانه برچسب ها دیدن خواب گندم

برچسب: دیدن خواب گندم

گندم (گندم زار ) – تعبیر خواب

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم...

جدیدترین ها