خانه برچسب ها دیدن خواب گهواره

برچسب: دیدن خواب گهواره

گهواره – تعبیر خواب

گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است. اگر فرزند شیر خوار داشته باشید و گهواره در خواب...

جدیدترین ها