خانه برچسب ها دیدن خواب گوسفند

برچسب: دیدن خواب گوسفند

گوسفند – تعبیر خواب

گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته...

جدیدترین ها