خانه برچسب ها دیدن خواب گیتار

برچسب: دیدن خواب گیتار

گیتار – تعبیر خواب

اگر اهل موسيقي نباشيد و در خواب ببينيد گيتاري مي نوازيد کاري را خراب مي کنيد که مورد سرزنش قرار مي گيريد. گيتار هم...

جدیدترین ها