خانه برچسب ها دیدن خواب یخ

برچسب: دیدن خواب یخ

یخ – تعبیر خواب

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود.مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر...

جدیدترین ها