خانه برچسب ها دیدن سیب سبز در خواب

برچسب: دیدن سیب سبز در خواب

سیب – تعبیر خواب

بعضي از معبران سيب را مال و خواسته تعبير کرده اند اما اين درست نمي تواند باشد زيرا خوردن سيب به تنهائي جواب گوي...

جدیدترین ها