خانه برچسب ها دیدن سینه در خواب

برچسب: دیدن سینه در خواب

سینه – تعبیر خواب

سينه استطاعت بيننده خواب است. چنانچه در خواب ببينيم که سينه اي فراخ داريم زندگي ما گشاده مي شود و وسعت مي يابد و روزي...

پستان – تعبیر خواب

معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که نعمت است که باز به...

جدیدترین ها