خانه برچسب ها دیدن نامه در خواب

برچسب: دیدن نامه در خواب

پست – تعبیر خواب

پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید. انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت...

جدیدترین ها