خانه برچسب ها دیدن کفش در خواب

برچسب: دیدن کفش در خواب

گالش – تعبیر خواب

گالش هم تعبیرکفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین...

جدیدترین ها