خانه برچسب ها دیدن گرد وخاک در خواب

برچسب: دیدن گرد وخاک در خواب

غبار – تعبیر خواب

غبار یا گرد را مال اندک و قلیل تعبیر کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا...
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها