خانه برچسب ها دیدن گل لاله در خواب

برچسب: دیدن گل لاله در خواب

لاله – تعبیر خواب

اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بیوقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود.اگر زنیدید لاله ببرید و به...

جدیدترین ها