خانه برچسب ها دیواره‌های خشتی

برچسب: دیواره‌های خشتی

هنر گچ بری و سیر تاریخ گچبری در ایران

سفیدکاری با گچ که در دوره اشکانیان تکامل یافت نخست پوشش دیواره‌های خشتی بود به منظور آنکه این دیوارها را از آسیب رطوبت محفوظ...

جدیدترین ها