خانه برچسب ها دیوار در خواب

برچسب: دیوار در خواب

دیوار – تعبیر خواب

اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت...

جدیدترین ها