خانه برچسب ها دیوانه در خواب

برچسب: دیوانه در خواب

دیوانه – تعبیر خواب

اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می شناسیم کاری نادرست انجام می دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می...

جدیدترین ها