خانه برچسب ها دیوان اشعار احمد شاملو

برچسب: دیوان اشعار احمد شاملو

عاشقانه های احمد شاملو

روزی ما دوباره کبو ترهای مان را پیدا خواهیم کرد… و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت … روزی که کمترین سرود بوسه است ! و هر انسان برای...

جدیدترین ها