خانه برچسب ها دیوان فروغ فرحزاد

برچسب: دیوان فروغ فرحزاد

شعر فروغ فرخزاد – آیینه شکسته

ديروز به ياد تو و آن عشق دل انگيز بر پيكر خود پيرهن سبز نمودمدر آينه بر صورت خود خيره شدم باز بند از سر گيسويم...

جدیدترین ها