خانه برچسب ها دیو در خواب

برچسب: دیو در خواب

دیو – تعبیر خواب

دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه چهره نشان می دهد و فتنه و آشوب...

جدیدترین ها