خانه برچسب ها راهنمای استفاده از سیستم نوبت دهی

برچسب: راهنمای استفاده از سیستم نوبت دهی

اخذ نوبت پزشک با شماره #۶۱۶۱*۷۷۰*

سیستم نوبت دهی یکپارچه به صورت کامل بر روی شبکه دانشگاه نصب شده و به مدت یکسال پایلوت شد. این سیستم دارای دو بخش...

جدیدترین ها