خانه برچسب ها رصد خانه

برچسب: رصد خانه

بزرگترین بارش شهابی سال را از دست ندهید

بارش شهابی جوزایی یکی از بزرگترین بارش های شهابی سالانه است که کانون بارش آن در صورت فلکی جوزا به نظر می رسد. این...
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها