خانه برچسب ها روانپزشک

برچسب: روانپزشک

بهترین شیوه رفتاری با بیماران پارانوئید در خانواده

فرد مبتلا به بیماری پارانویا (سوء‌ظن همراه با توهم) به زمین و زمان شک دارد، احساس می‌کند هرکس او را می‌شناسد برای وی نقشه‌هایی...

جدیدترین ها