خانه برچسب ها زیتون در خواب

برچسب: زیتون در خواب

زیتون – تعبیر خواب

ديدن روغن زيتون در خواب نيکو است ولي مشاهده خود زيتون منوط است به طعم و مزه آن. اگر زيتون در خواب ببينيد که...

جدیدترین ها