خانه برچسب ها زیر خط دار کردن نوشته در HTML

برچسب: زیر خط دار کردن نوشته در HTML

آموزش HTML – کار با کلمات (جلسه دوم)

نوشتن متن ها به صورت ضخیم، مورب، زیر خط دار و خط خوردهدر این درس به کار با متنها می پردازیم. ابتدا با این...

جدیدترین ها