خانه برچسب ها ساختار تنفسی در فیل

برچسب: ساختار تنفسی در فیل

شگفتی های دستگاه تنفس

دستگاه تنفس شامل چندین اندام و ساختار از جمله ریه ها، نای، دیافراگم و کیسه هوایی (آلوئول) می شود. این بخش مسئول دریافت اکسیژن...

جدیدترین ها