خانه برچسب ها سازمان میراث فرهنگی

برچسب: سازمان میراث فرهنگی

عدم ورورد و انتقال غیرقانونی اموال تاریخی بین ایران و ترکیه

سازمان میراث فرهنگی مجاز شد برای انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری دو جانبه برای استرداد، جلوگیری از ورود و انتقال...

جدیدترین ها