خانه برچسب ها سازمان هدف مند سازی یارانه

برچسب: سازمان هدف مند سازی یارانه

ادامه حذف یارانه مرفه ها

قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفت بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع بکنید. حذف یارانه افراد پردرآمد از 30 هزار نفر شروع...

جدیدترین ها