خانه برچسب ها شمشیر در خواب

برچسب: شمشیر در خواب

شمشیر – تعبیر خواب

شمشير در خواب هاي ما معرف هيبت و قدرت است و برندگي و کارآئي را نيز به تيزي و قاطعيت شمشير تشبيه مي کنند....
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها