خانه برچسب ها طرح رتبه بندی فرهنگیان

برچسب: طرح رتبه بندی فرهنگیان

طرح رتبه بندی معلمان از مهر اجرا می شود

علی بذرافشان افزود: طرح رتبه بندی فرهنگیان برای افزایش کارایی و ایجاد انگیزه بیشتر در کادر آموزشی با اعتبار ویژه ۱۳ هزار و ۵۰۰ ...
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها