خانه برچسب ها لنگیدن پا در خواب

برچسب: لنگیدن پا در خواب

لنگیدن پا – تعبیر خواب

پا یکی از اندام‌های بدن است که به گفته تفسیرگران غربی نماد حرکت رو به جلو و پیشرفت است. دیدن هر گونه آسیب در...

جدیدترین ها