خانه برچسب ها پوست در خواب

برچسب: پوست در خواب

پوست – تعبیر خواب

پوست حیوانات در خواب مال است و دارائی مگر پوست شتر که به میراث تعبیر شده و پوست گوسفند که معاش است. اگر دیدید...

جدیدترین ها