خانه برچسب ها ژله در خواب

برچسب: ژله در خواب

ژله – تعبیر خواب

خوردن ژله در خواب ، علامت آن است كه با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد .اگر زنی را در خواب ببینید...

جدیدترین ها