خانه برچسب ها کاهش دفعات گرگرفتگی با مصرف رازیانه

برچسب: کاهش دفعات گرگرفتگی با مصرف رازیانه

فواید مصرف رازیانه برای زنان یائسه

براساس نتايج حاصل از يک پژوهش، عصاره گياه دارويي "باديان" يا "انيسون" در کاهش دفعات و شدت گرگرفتگي زنان يائسه موثر است.اين پژوهش با...
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها