خانه برچسب ها کروموزوم چیست

برچسب: کروموزوم چیست

اطلاعاتی درباره ی سندرم داون

سه نوع سندرم داون وجود دارد. افراد بدون اطلاع از کروموزوم ها نمی توانند تفاوت بین این سه نوع را تشخیص دهند. چون آنها...

جدیدترین ها