خانه برچسب ها کش آمدن لباس

برچسب: کش آمدن لباس

اصول مراقبت از لباس ها

1-مقابله با کش آمدن لباس و مواج شدن آن برای مقابله با کش آمدن لباس و مواج شدن آن باید آنها را از چوب رختی...

جدیدترین ها