خانه برچسب ها کلمات

برچسب: کلمات

توقف کامل فعالیت مغز هنگام فریاد کشیدن

تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد، فعالیت مغز هنگام صحبت با صدای بلند و فریاد زدن متوقف می‌شود.حقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران...

جدیدترین ها