خانه برچسب ها کمک‌هزینه کفن و دفن

برچسب: کمک‌هزینه کفن و دفن

دریافت کمک هزینه کفن و دفن چه شرایطی دارد؟

بر اساس بند 18 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، کمک‌هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که برای تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و...

جدیدترین ها