خانه برچسب ها که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

برچسب: که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

اشعار نوروزی حافظ شیرازی

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و...

جدیدترین ها