خانه برچسب ها که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

برچسب: که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

اشعار نوروزی حافظ شیرازی

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و...

جدیدترین ها