خانه برچسب ها که هیچش لطف در گوهر نباشد

برچسب: که هیچش لطف در گوهر نباشد

اشعار نوروزی حافظ شیرازی

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و...

جدیدترین ها