خانه برچسب ها کیک پاستا

برچسب: کیک پاستا

طرز تهیه پاستا قالبی

پاستا قالبی ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ 5 ﻧﻔﺮ: ﭘﺎﺳﺘﺎ (ﻟﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﺷﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ) 400ﮔﺮﻡ ﮊﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ 200ﮔﺮﻡ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ 600ﮔﺮﻡ ﺳﺲ ﻻﺯﺍﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ...
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها