خانه برچسب ها گنج قارون

برچسب: گنج قارون

ریشه ضرب المثل گنج قارون داشتن

قارون در ادبیات فارسی کنایه از کسی است که در اندوختن مال و ثروت افراط ورزد و در راه خدا دیناری صرف نکند .مقصود...
های کارن - کسب درآمد از اینستاگرام

جدیدترین ها